Now Playing Tracks

The best of my 2013

I will not elaborate much. I just want to list down the biggest milestones of my 2013 for historical reference.

1. Xia - my first niece from my sister who shone new light to our lives.

2. KBC/Acasia - we have never flown so high like this. And I can now call myself a proper pro indie playwright/director. And my cast and production team were awesome. Kudos to the team and the leaders. (Special mention to Dai)

3. Lorenzo - my first musical. Collaboration with Paul Dumol, Joem Antonio, Ryan Cayabyab, Christopher de Leon, Nonon Padilla and Gino Gonzalez and was chosen best Original Filipino Musical by a local respected critic. The same one who bashed my Requiem a couple of years back. That was redemption.

4. L - yes. I fell in love. Not a happy ending but worth it nonetheless.

5. The New Hive - moving into my new house/office forced me to rethink the future of Overmind. And having “new” housemates strengthened friendships.

6. KBC Twitterserye - where I found ways of pushing the boundaries of Story Telling in social media.

7. Trip to Korea - out of the country with family is priceless. And I got to walk around an alien city and watch its artists, observe its people, and enjoy its food.

8. Reconnecting with some lost friends and lover(s?). And realizing that the bond is more important than its nature.

9. Bohol, Palawan and The Guiuan campaign - aside from seeing their beauty before they were totally destroyed, I learned that any other city outside of Manila is way better than abroad.

10. Baguio with my cousins - Renewed bonds with family.

2013 was a blast.

All of these led to my return to spirituality and zen state, and the return of my cryptic dreams.

2014 will be more awesome.

Sana’y Tayo

(Para kay L)
Sanay tayong
maghawakan ng kamay
at ikinukubli mo
sa pagitan ng ating mga palad
ang iyong mga pangamba at alinlangan.
Sa gitna ng magkalingkis nating daliri
nakatago ang bukas na di darating
na ako lamang ang nakababatid.
Hindi tayo bibitaw
pagkat ayaw mong kumawala ang takot
at ayaw kong dumating ang hinaharap.
Sanay tayong
maghawakan ng kamay
kahit noong una’y
naiilang yumakap ang iyong balat
sa mga dalumat na di mo naiintindihan.
Pilit kong pinaliliwanag
ang mga damdaming di mo maapuhap
at ang kiliting ayaw mo pang malasap.
Sanay tayong
maghawakan ng kamay
Sanay kitang inaakay
sa landas na pareho pa nating tinutuklas
ngunit palad mo’y makinis pa’t walang gasgas
ang sa aki’y puno ng kalyo’t sugat
Hindi sapat sabihin
na anumang gaspang ang kailangan nating hipui’t alamin
ay kaya kong pakinisin.
Sanay tayong
maghawakan ng kamay
hindi dahil ika’y naghahanap
sa palad ko ng karamay
kundi dahil niyaya kitang
haplusin ang mga sugat at kalyo
sa aking mga kamay.
Nagpalitan ng buntung-hininga
ang marurupok nating balat.
Nabasa mo ang hinaharap
sa guhit ng aking mga palad.
Nabasa ko ang nakaraan
sa kinis ng iyong balat.
Ngunit ano ba’ng magagawa
kung palad ko’y sanay sa pasma?
Ang kinis ng iyong balat
ay nangungutya sa pagtatangka
kong huwag paalpasin ang iyong pangamba.
Bawat tibok ng pulso mo’y
sumasanib sa’king pandama.
Bawat tibok ay tanong ng pag-ibig
na sinasagot lamang ng luha
ng aking mga palad.
Hindi ka sanay
na kamay ko’y lumuluha
pagkat ang kinis ng iyong kutis
ay di dapat mabasa.
Sanay tayong
maghawakan ng kamay.
Sanay tayo
dahil sinanay kita.
At nang bumitaw ka,
hindi sanay ang aking kamay.
Sanay tayong
maghawakan ng kamay
Akala ko.
Yun pala’y sanay lang ako
na laging hinahanap ang palad mo
at mas nais mong ikubli
ang takot mo sa sariling daliri
sa nakakuyom mong palad
sapagkat
doon ka nasanay.
Samantalang ako,
paulit-ulit kong tutulain
Na sanay tayo
Sana’y tayo.

The Story Teller’s Manifesto by Juan Ekis

I am a storyteller.
I am given a gift to transform everyday life into powerful stories
and I am tasked not to see events as just beginnings, middles, and ends
but as struggles of mankind to find and declare his own meaning.

I am a storyteller.
My stories have the power to affirm my fellowmen,
and through my stories I resolve to remind him
that though we are mortal and we fall,
we have spirits that rise above our faults. 

I am a storyteller.
I am a shaman and a healer,
And I will not weave stories that will wound and injure. 
They will heal, comfort, nourish and help my fellowmen endure.

I am a storyteller,
and through stories I aim for immortality,
not to escape death and defeat,
but to commune with the past and the future.
For through my stories, our children will know of us,
as we have known of our ancestors
through the stories they shared around the fire

I am a storyteller,
and I will tell the story of humanity again and again,
until each one of us can see the beauty
of this Grand Narrative where we are all part of;
until all of us share in this art we inherited from our forefathers;
until we all retell our own stories,
so we can transform our own narratives into better stories
so we can bring ourselves to our destined happy ending.

WHAT IS A TWITTERSERYE?

I saw her, probably the most beautiful story i will ever write, on the floor, dismembered and bloodied. I picked her up and with her dying breath she tells me, “write me.” I open my drawer and bury her there. “Not tonight, my love. Not ever.”

Sa isang parallel universe

Sa isang parallel universe
Tayo siguro
Ang multiple states
Ng higgs-boson
Kung saan ang pag-iral
Ng lahat ay perpendicular
Ang motion at stillness
Ay nag-iintersect
Sa pagtibok ng ating kalamnan

Sa isang parallel universe
Tayo siguro
Ang pagtigil at pag-atras
Ng oras
At pagtalon sa bukas
Tuwing magyayakap
Ang ating mga palad

Sa isang parallel universe
Tayo siguro
Ang pagtigil ng daigdaig
Upang ating masilip
Ang pagsabog
Ng sansinukob
Tayo siguro’ng sanhi
Ng big bang theory
Nang di maikubli
Ang sidhi ng ating pagtitimpi

Sa isang parallel universe
Ikaw at ako
Ang wakas at simula
Ng pag-ibig na bigo
Tayo siguro
Ang panginginig ng mundo
Ang pangangatal ng kalawakan
Ang pagyanig
Ng oras
Sa kabilang dimension
Kung saan wala tayong kapangyarihang
Pagmasdan
Ang mga multiverses ng ating pag-iral

Sa isang parallel universe
Tayo siguro
Ang hibla ng paglikha
Ang hiwaga ng di mahinuha

Sa isang parallel universe,
Tayo siguro.

We make Tumblr themes